בניין 12

בניין 12. 3 קומות. מעבדת קופת חולים. בית כנסת.