בניין 3

בניין 3. 5 קומות של בניין משרדים מפואר. 

b-3