בניין 10 הנהלה

Building 10 – single floor. Atidim's offices and the Ness Academic College.