בניין 10 הנהלה

בניין 10 – חד קומתי. משרדי הנהלת עתידים, מכללת נס.