בניין 10 חמש קומות

בניין 10. 4 קומות למשרדים.

b-10