בניין 7

בניין 7. 5 קומות של חברות הייטק ונותני שירות להייטק. בנוסף, מרכז הסטרטאפים – עתידים 7

שטחים פנויים להשכרה:
מרתף: 1770 מ''ר משרדים, מחסנים + רמפה לפריקה וטעינה
קומה 2: 800 מ''ר מעטפת
קומה 3: 1056 מ''ר משרדים + אופן ספייס
קומה 4: 170 מ''ר משרדים חדשים
קומה 5: 522 מ''ר מעטפת
קומה 6: 175 מ''ר משרדים

b-7