בניין 12

בניין 12

תיאור: במבנה זה מעבדה של קופת חולים.

קומות: מבנה בן 3 קומות.

שטח מ”ר: שטח קומה כ- 2,200 מ"ר.

שטחים פנויים להשכרה: הבנין בתפוסה מלאה.

בניין 12