//zur4win.com/atidimwebsite/wp-content/uploads/large-5-min.jpg

בניין 5. מרכז אנרגיה המספק חימום וקירור 24/7 מהמתקדמים בעולם ומנוהל על ידי מערכת שליטה ובקרה המאתרת באופן מיידי כל תקלה ומטפלת בהתאם.