בניין 4

מגדל 4. מגדל עתידים – 18 קומות -  מאוכלס ברובו על ידי חברות יוקרתיות ומשרדים במקצועות חופשיים הנותנים שירות להיי-טק. בלובי הבניין שומר.