//www.atidim.co.il/wp-content/uploads/5.jpg

מגיעים בקלות

רכברכב

רכב

קריית עתידים מצויה במרכזו של אזור התעשייה הממוקם בצפון מזרח תל אביב, והיא נגישה מכל הערים הסמוכות לה, ומאזור השרון. אל כל אחד מבנייני ומגדלי המשרדים והשטחים להשכרה ניתן להגיע משתי הכניסות לקריה - הצפונית והדרומית. חניות נוחות וזמינות.

לפארק עתידים גישה קלה ומהירה למרכז העיר תל-אביב ונגישות לכל הערים הסמוכות, מצפון כביש 5, מדרום פ"ת דרך אם המושבות, ממזרח כביש 4 וממערב נתיבי אילון.

אוטובוסאוטובוס

אוטובוס

תנועה סדירה וקבועה של קווי אוטובוס
מתל אביב ומערים סמוכות עד לשערי קרית עתידים.
קווי אוטובוס: 220, 22, 12, 6, 89,
142, 141, 42, 7, 52, 389, 366, 266, 189, 108
*ניתן לבדוק לוחות הזמנים באתרי חברות האוטובוסים

*מידע נוסף על תחבורה ציבורית לקרית עתידים

אופנייםאופניים

אופניים

לעובדים בקרית עתידים מלתחות
חניית אופניים מסודרת
וחנייה של "תל אופן"

רכבתרכבת

רכבת

קריית עתידים סמוכה לשתי תחנות רכבת: תחנת אוניברסיטת תל אביב ותחנת בני ברק מתחנות הרכבת קווי אוטובוסים בתדירות גבוהה

 

 

 

 

נגישות לנכים

נגישות לנכים
מקומות חניה ייעודיים ונגישות למבנים

 

ראה מפה
חניה מובטחת